Kancelária MAS

telefón e-mail
Predseda              
Mgr. Ľubica Petráková 0903 412 699    svornost@stonline.sk
 
Manažér    
Ing. Barbora Gerhátová 0917 306 453 info@mrsvornost.sk
     
     
Adresa kancelárie:    
Obecný úrad Solčany    
Hviezdoslavova 50    
956 17 Solčany    
tel.: 038/ 538 3653   
   
Adresa na doručovanie písomností:  
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ  
Nitrianska 2/3  
955 01 Chrabrany