Predsedníctvo

Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. Ľubica Petráková                                                     predseda                                             
Ing. Juraj Soboňa
podpredseda
Juraj Trsťan člen
Michal Švajlen
člen
Mgr. Pavol Kováčik člen
Milan Rybanský
člen