Kontakt

Sídlo združenia a adresa na doručovanie písomností:

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Nitrianska 2/3
95501 Chrabrany
Slovenská republika
Tel: 0903 412 699
E-mail: info@mrsvornost.sk