Nástroj 1 Dotácia NSK - Výzvy

Výzva 16/NSK2/MAS 1624

31. máj 2013

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 15/NSK2/MAS 1624

24. apríl 2013

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 14/NSK2/MAS 1624

2. apríl 2013

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 13/NSK2/MAS 1624

12. február 2013

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 12/NSK2/MAS 1624

16. január 2013

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 11/NSK2/MAS 1624

2.  november 2012

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 10/NSK2/MAS 1624

16.  október 2012

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 9/NSK2/MAS 1624

7. september 2012

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 8/NSK2/MAS 1624

7. september 2012

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 7/NSK2/MAS 1624

5. december 2011

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 6/NSK2/MAS 1624

29. júl 2011

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva 5/NSK/MAS 1624

6. apríl 2011

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 - 2013

Výzva 4/NSK2/MAS 1624

1. máj 2010

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 - 2013