Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 15/NSK2/MAS 1624 a Výzve 16/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 15/NSK2/MAS 1624 v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí a Výzvy 16/NSK2/MAS 1624 v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí, s ktorými budú podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 12/NSK2/MAS 1624 a Výzve 13/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 12/NSK2/MAS 1624 v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí a Výzvy 13/NSK2/MAS 1624 v opatrení 2.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A, s ktorými budú podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 10/NSK2/MAS 1624 a Výzve 11/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 10/NSK2/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Výzvy 11/NSK2/MAS 1624 v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 8/NSK2/MAS 1624 a Výzve 9/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 8/NSK2/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Výzvy 9/NSK2/MAS 1624 v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 7/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 7/NSK2/MAS 1624 v opatrení 2.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 6/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 6/NSK2/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 5/NSK1/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 5/NSK1/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 4/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 4/NSK2/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 3/NSK1/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 3/NSK1/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 2/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 2/NSK2/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 1/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo Zoznam schválených projektov z dotácie rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podaných v rámci Výzvy 1/NSK2/MAS 1624 v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.