Zmluva o poskytnutí služieb - preprava osôb (zverejnené 4.6.2014)

Zmluva o poskytnutí služieb - DVD a e-learning (zverejnené 27.6.2014)

Zmluva o poskytnutí služieb - tlač panely a katalóg (zverejnené 27.6.2014)

Zmluva o dielo - výroba panelov a prístrešku (zverejnené 27.6.2014)

Zmluva o poskytnutí služieb - podklady k panelom (zverejnené 27.6.2014)

Zmluva o dodaní tovaru - propagačné predmety (zverejnené 17.7.2014)

Zmluva na použitie mapy  (zverejnené 23.7.2014)

Zmluva o poskytnutí služieb - sprievodné podujatia (zverejnené 14.8.2014)

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Koniarovčanka (zverejnené 19.8.2014)

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Seniorské srdce (zverejnené 19.8.2014)

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - JD Solčany (zverejnené 19.8.2014)

Zmluva o poskytnutí služieb - kalendár na rok 2015 (zverejnené 16.9.2014)

Zmluva o nájme - dodatok č.2 (zverejnené 24.9.2014)

Zmluva o poskytnutí služieb - Informačná a propagačná publikácia – Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ (zverejnené 25.5.2015) 

Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191NR040017 (zverejnené 21.7.2016)

Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Vyhliadková veža (zverejnené 26.7.2017)

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania (zverejnené 13.1.2018)

Zmluva o nájme (zverejnené 1.2.2018)

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N376-511-23 (zverejnené 12.4.2018)

Kúpna zmluva na kancelársku techniku (zverejnené 17.6.2018)

Kúpna zmluva na kancelársky nábytok (zverejnené 18.7.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/001 (zverejnené 8.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/002 (zverejnené 8.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/003 (zverejnené 8.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/004 (zverejnené 8.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/005 (zverejnené 8.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/006 (zverejnené 9.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/007 (zverejnené 13.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/008 (zverejnené 13.11.2018)

Zmluva o zabezpečení služieb - Občasník (zverejnené 19.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/009 (zverejnené 26.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/010 (zverejnené 26.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/011 (zverejnené 26.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/012 (zverejnené 26.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/013 (zverejnené 26.11.2018)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/014 (zverejnené 26.11.2018)

Zmluva o grantovom účte (zverejnené 25.3.2019)

Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q636-511/512-28 (zverejnené 30.5.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/001 (zverejnené 24.7.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/002 (zverejnené 24.7.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/003 (zverejnené 24.7.2019)

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Lišňanka (zverejnené 20.8.2019)

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Nezábudka (zverejnené 20.8.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/004 (zverejnené 10.9.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/005 (zverejnené 10.9.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/006 (zverejnené 10.9.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/007 (zverejnené 10.9.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/008 (zverejnené 10.9.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/009 (zverejnené 10.9.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/010 (zverejnené 20.9.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/011 (zverejnené 3.10.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/012 (zverejnené 4.10.2019)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/013 (zverejnené 6.11.2019)

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme (zverejnené 6.11.2019)