Kancelária MAS

telefón e-mail
Predseda              
Ing. Mária Majtánová 0907 773 153      
 
Manažér    
Ing. Marián Bakita 0902 073 260 info@mrsvornost.sk
     
Odborný administratívny asistent/ ekonomický manažér

 
Katarína Babalová 0917 306 453
 
     
Adresa kancelárie:    
Obecný úrad Solčany    
Hviezdoslavova 50    
956 17 Solčany    
   
   
Adresa na doručovanie písomností:  
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ  
Nitrianska 2/3  
955 01 Chrabrany