Kancelária MAS

telefón e-mail
Predseda              
Ing. Mária Majtánová 0907 773 153       info@mrsvornost.sk
 
Manažér    
Ing. Marián Bakita 0902 073 260 info@mrsvornost.sk
     
Odborný administratívny asistent/ ekonomický manažér

 
Katarína Babalová 0917 306 453
info@mrsvornost.sk
     
Adresa sídla:    
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ    
Nitrianska 2/3    
95501  Chrabrany    
   
Adresa kancelárie a na doručovanie písomností:
 
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ  
Obecný úrad  
Hviezdoslavova 50  
95617 Solčany