Predsedníctvo

Meno a priezvisko Funkcia
Ing. Mária Majtánová                                                     predseda                                             
Mgr. Pavol Kováčik podpredseda
Ing. Juraj Soboňa
člen
Juraj Trsťan člen
Michal Švajlen
člen
Milan Rybanský
člen
Edita Šípošová člen