Kontakt

Sídlo združenia: 

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Nitrianska 2/3
95501 Chrabrany
Slovenská republika
Tel: 0907 773 153
E-mail: info@mrsvornost.sk

Kancelária združenia a adresa na doručovanie písomností:

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Obecný úrad
Hviezdoslavova 50
95617  SOLČANY
Slovenská republika
Tel: 0917 306 453
E-mail: info@mrsvornost.sk