Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 20/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Źiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 20/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 17/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 1.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 17/PRV/MAS 24


Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 16/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Źiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 16/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 15/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 1.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 15/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 11/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 1.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 11/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 10/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Źiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 10/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 9/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 1.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 9/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 8/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Źiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 8/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 6/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Źiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 6/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 5/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených a neschválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 1.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených a neschválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 5/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 4/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených a neschválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených a neschválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 4/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 2/PRV/MAS 24 a 3/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a v opatrení 3.1.1 Vzdelávanie a informovanie, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 2/PRV/MAS 24

PDF Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) - Výzva 3/PRV/MAS 24

 

Oznámenie pre úspešných žiadateľov vo Výzve 1/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.

Dokumenty na stiahnutie

XLS Žiadosť o platbu
DOC Zoznam príloh k Žiadosti o platbu
XLS Príloha č.2 k Žiadosti o platbu - Prehľad projektov financovaných z ES a národných zdrojov
DOC Monitorovacia správa pre opatrenie č. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
DOC Plnomocenstvo k fotodokumentácii
DOC Registračný formulár pre opatrenie 3.4.1

 

Oznámenie pre žiadateľov vo Výzve 1/PRV/MAS 24

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že zverejnilo v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) v opatrení 1.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, s ktorými boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.