Leader 2007 - 2013 - Výzvy

Výzva č. 21/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 20/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 19/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 18/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 17/PRV/MAS 24

20. jún 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 16/PRV/MAS 24

24. apríl 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 15/PRV/MAS 24

24. apríl 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Oznámenie o zmene počas trvania výzvy
12. apríl 2013

Oznamujeme Vám, že dňom 11.04.2013 na základe listu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola Výzva č. 14/PRV/MAS 24 zmenená z dôvodu zmien, ktoré vzišli na základe vydania nového Usmernenia verzia 1.13.
Zmeny boli vykonané v súlade s Usmernením verziou 1.13 účinnej od 13.3.2013.

Z dôvodu uvedenej zmeny bola Výzva č. 14/PRV/MAS 24 nahradená aktualizovanou Výzvou č. 14/PRV/MAS 24 v plnom znení. Zároveň bol zverejnený aktualizovaný formulár ŽoNFP. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Oznámenie o zrušení výzvy

12. apríl 2013

Oznamujeme Vám, že dňom 11.04.2013 na základe listu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola Výzva č. 12/PRV/MAS 24 a Výzva č. 13/PRV/MAS 24 zrušená z dôvodu krátkosti času ich aktualizácie na základe vydania nového Usmernenia verzia 1.13.
Zrušenie bolo vykonané v súlade s Usmernením verziou 1.13 účinnej od 13.3.2013.

Výzva č. 14/PRV/MAS 24

13. februára 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 13/PRV/MAS 24

16. januára 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 12/PRV/MAS 24

16. januára 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 11/PRV/MAS 24

14. mája 2012

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 10/PRV/MAS 24

14. mája 2012

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Oznámenie o uverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

29. septembra 2011

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2011.

Výzva č. 9/PRV/MAS 24

9. septembra 2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 8/PRV/MAS 24

2. septembra 2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 7/PRV/MAS 24

29. júl 2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Oznámenie o aktualizácii Výzvy č. 5/PRV/MAS 24 a Výzvy č. 6 PRV/MAS 24

20. máj 2011

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Združením mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia, že na základe zverejnenia Dodatku č.8 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader platného od 05. 04. 2011 aktualizovala materiály zverejnené dňa 04. a 06. apríla 2011.

Výzva č. 6 /PRV/MAS 24

6. apríl 2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 5 /PRV/MAS 24

4. apríl 2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 4 /PRV/MAS 24

1. august 2010

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 3 /PRV/MAS 24

14. apríl 2010

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 2 /PRV/MAS 24

1. apríl 2010

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 1 /PRV/MAS 24

15. december 2009

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.