Občasník združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

Vážení občania – čitatelia, na tejto stránke prostredníctvom občasníka Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Vám chceme priblížiť informácie o aktivitách v našom regióne, o dianí v jednotlivých obciach a o postupných krokoch, ktoré uskutočňujeme v súvislosti s realizáciu rozvojového strategického programu typu Leader.