Partneri

MAS Český sever, záujmové sdružení
Mariánska 475
407 47 Varnsdorf
Česká republika

Kancelária: Národní 486,  407 47  Varnsdorf
Tel.:+420 724 778 296
Email: info@masceskysever.cz
Web: https://www.masceskysever.cz/

 

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava 

Web: www.kopaniciarskyregion.sk