Z Oponíc až na Tolštejn

Projekt spolupráce „Z Oponíc až na Tolštejn“ prebiehal od 1. januára 1012 do 6. júna 2013. V rámci realizácie projektu boli uskutočnené tieto aktivity:

 • spoločný seminár „Tvorba turistických balíčkov regiónu – vytváranie produktu, cenotvorba, ponuka“  v termíne 3.-4.5.2012 v Ludaniciach,
 • animačné podujatie Tolštejnské slávnosti v dňoch 25.-27.5.2012 v MAS Šluknovsko, Jiřetín pod Jedlovou,
 • príprava a spracovanie 10 nových balíčkov turistických produktov vo forme spoločného katalógu turistických produktov (5 balíčkov turistických produktov MR Svornosť + 5 balíčkov turistických produktov MAS Šluknovsko),
 • príprava a spracovanie spoločnej flash prezentácie regiónov,
 • prezentácia turistických produktov na výstavách Agrokomplex v Nitre (23.-26.8.2012) a Země Živitelka v Českých Budějoviciach (30.8.-4.9.2012),
 • animačné podujatie „Stredovek na Oponickom hrade“ v termíne 28.-30.9.2012 v Oponiciach a v Súlovciach,
 • spoločný seminár „Jak účinně propagovat turistický produkt – marketing turistických produktů“ v termíne 7.-10.11.2012 v Krásnej Lípě,
 • rekonštrukcia IC Tolštejnského panství v MAS Šluknovsko,
 • príprava propagačných materiálov turistických produktov – spoločný turistický sprievodca, spoločenská hra upozorňujúca na atraktivity regiónov, turistické mapy, drobné propagačné predmety – pečiatky,
 • zriadenie turisticko-informačného centra v Oponiciach – získanie potrebných informácií ako vybudovať IC,
 • záverečná konferencia projektu nadnárodnej spolupráce „Z Oponíc až na Tolštejn“ v termíne 8.-10.4.2013 v Oponiciach,
 • koordinácia spoločnej implementácie projektu – v rámci realizácie projektu boli uskutočnené dve koordinačné stretnutia, prvé v termíne 4.-5.4.2012 v Solčanoch a druhé v dňoch 4.-5.2.2013 vo Varnsdorfe.

Výstupy z projektu - propagačný materiál si môžete vyzdvihnúť v kancelárii združenia.