ROK 2021

Zmluva IROP-CLLD-Q636-512-001-001 Obec Ludanice (zverejnené 29.09.2021)

 

ROK 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme  (zverejnené 17.12.2020)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2020/012 (zverejnené 1.12.2020)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2020/011 (zverejnené 27.11.2020)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2020/010 (zverejnené 23.11.2020)

ROK 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/010 (zverejnené 20.9.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/009 (zverejnené 10.9.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/008 (zverejnené 10.9.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/007 (zverejnené 10.9.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/006 (zverejnené 10.9.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/005 (zverejnené 10.9.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/004 (zverejnené 10.9.2019)
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Nezábudka (zverejnené 20.8.2019)
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Lišňanka (zverejnené 20.8.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/003 (zverejnené 24.7.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/002 (zverejnené 24.7.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/001 (zverejnené 24.7.2019)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q636-511/512-28 (zverejnené  30.5.2019)
Zmluva o grantovom účte (zverejnené 25.3.2019)

 

ROK 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/014 (zverejnené 26.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/013 (zverejnené 26.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/012 (zverejnené 26.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/011 (zverejnené 26.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/010 (zverejnené 26.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/009 (zverejnené 26.11.2018)
Zmluva o zabezpečení služieb - Občasník (zverejnené 19.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/008 (zverejnené 13.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/007 (zverejnené 13.11.2018)
Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190P522 (zverejnené 12.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/006 (zverejnené 9.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/005 (zverejnené 8.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/004 (zverejnené 8.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/003 (zverejnené 8.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/002 (zverejnené 8.11.2018)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK č. 2018/001 (zverejnené 8.11.2018)
Kúpna zmluva na kancelársky nábytok (zverejnené 18.7.2018)
Kúpna zmluva na kancelársku techniku (zverejnené 17.6.2018)
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N376-511-23 (zverejnené 12.4.2018)
Zmluva o nájme (zverejnené 1.2.2018)

 ROK 2017

 

ROK 2016

 

ROK 2015

ROK 2014

Zmluva o nájme - dodatok č.2 (zverejnené 24.9.2014)
Zmluva o poskytnutí služieb - kalendár na rok 2015 (zverejnené 16.9.2014)
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - JD Solčany (zverejnené 19.8.2014)
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Seniorské srdce (zverejnené 19.8.2014)
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - Koniarovčanka (zverejnené 19.8.2014)
Zmluva o poskytnutí služieb - sprievodné podujatia (zverejnené 14.8.2014)
Zmluva na použitie mapy  (zverejnené 23.7.2014)
Zmluva o dodaní tovaru - propagačné predmety (zverejnené 17.7.2014)
Zmluva o poskytnutí služieb - podklady k panelom (zverejnené 27.6.2014)
Zmluva o dielo - výroba panelov a prístrešku (zverejnené 27.6.2014)
Zmluva o poskytnutí služieb - tlač panely a katalóg (zverejnené 27.6.2014)
Zmluva o poskytnutí služieb - DVD a e-learning (zverejnené 27.6.2014)
Zmluva o poskytnutí služieb - preprava osôb (zverejnené 4.6.2014)