O NÁS

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ je občianske združenie, registrované v zmysle zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dňa 13.05.1999 pod č. VVS/1-900/90-15015.  Prvé kroky k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva sú datované od roku 1993, kedy sa zástupcovia obcí Chrabrany, Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Belince, Preseľany, Hrušovany a Koniarovce začali stretávať za účelom riešenia spoločných problémov. Vzájomná spolupráca týchto ôsmych obcí dospela k tomu, že založia občianske združenie. O tomto kroku sa rozhodlo 12.4.1999 na schôdzi za účasti všetkých volených zástupcov jednotlivých obcí, ktorí samostatne za každú obec schválili vstup obce do Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a stanovy Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ…

Územné vymedzenie mikroregiónu

Územie Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ sa nachádza na severe Nitrianskeho kraja, v okrese Topoľčany. Kataster regiónu o rozlohe 179,54 km2 sa rozprestiera po oboch stranách povodia rieky Nitra, pričom na východe je ohraničený pohorím Tríbeč. Bezprostredne na severe regiónu leží okresné mesto Topoľčany, juhozápadným smerom krajské mesto Nitra. Územie mikroregiónu tvorí 12 obcí, kde žije cca 13 tis. obyvateľov. Hustota obyvateľstva dosahuje 94 obyv./km2. Viac ako 64 % územia tvorí poľnohospodárska pôda a 27% lesné pozemky, spestrením sú plochy viníc a ovocných sadov…

SPOLOČNE SA PODIELAME NA ROZVOJI

0 +

Rokov skúseností

0 +

uzatvorených zmlúv

0 +

Členov združenia

0 +

Vyhlásených výziev

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ČLENOVIA ZDRUŽENIA MIKROREGIÓNU SVORNOSŤ

Cesta k vytvoreniu  mikroregiónu, ktorého cieľom je rozvíjať svoje územie a napredovať bola dlhá a náročná. Svojím aktívnym prístupom všetkých členov, vzájomným rešpektom, dôverou a toleranciou

Verejný sektor

• Obec Belince
• Obec Čeľadince
• Obec Dvorany nad Nitrou
• Obec Horné Obdokovce
• Obec Chrabrany
• Obec Kamanová
• Obec Kovarce
• Obec Ludanice
• Obec Nitrianska Streda
• Obec Oponice
• Obec Preseľany
• Obec Solčany

Podnikateľský sektor


• Poľnohospodárske družstvo Ludanice
• Poľnohospodárske družstvo „Ponitrie“ Preseľany
• AGRO ZOBOR družstvo Preseľany
• SOLČANKA, s.r.o.
• Ing. Ladislav Klačanský LK PROJEKT
• Mgr. Pavol Kováčik - VšehoMiera


Občiansky sektor


• Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice
• Darina Gerhátová
• Branislav Gerhát, Ing.
• Lydia Kamensky
• Milan Rybanský
• Miloš Rybanský
• Edita Šípošová
• Miloš Bystričan, JUDr.