PETÍCIA – Zachráňme prístup LEADER na Slovensku

Požiadavky:

Zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pôdohospodárska platobná agentúra).
Navýšenie zdrojov na financovanie prístupu LEADER (Program rozvoja vidieka, OP Slovensko a iné).
Urgentnú prípravu programového obdobia 2021 – 2027, ktorá umožní efektívny rozvoj vidieka.
Zabezpečenie udržateľnosti miestnych akčných skupín ako nositeľa všestranného rozvoja vidieckych regiónov.
Petícia je zverejnená na stránke mojapeticia.sk, kde ju môže podpísať každý, komu záleží na podpore a rozvoji slovenského vidieka.

Pridajte sa aj vy!

Najnovšie články ──────────

stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
28 októbra 2022
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
28 októbra 2022
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
28 októbra 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 7.2
20 mája 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 4.1
20 mája 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2022
06 mája 2022
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2022
28 januára 2022
thinkstockphotos-470659047
Podpora podnikateľov
28 septembra 2021
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2021
24 augusta 2021
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzvy na odborných hodnotiteľov 2021
16 júla 2021