NSK – Podporený projekt

projekt - nsk

Dňa 29. apríla 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 932/2017 uzavretá dňa 28. apríla 2017 medzi Nitrianskym samosprávny krajom a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt spolupráce s názvom „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“, ktorého hlavnou aktivitou je príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže. 

Názov programu: Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev

Názov projektu: „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“

Výška dotácie: 7 600,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie možností vzájomnej spolupráce, prenos know – how a výmena skúseností partnerov Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a Miestna akčná skupina Biela Orava

Parciálne ciele projektu:
– Vytvorenie podmienok pre zvýšenie návštevnosti regiónu a záujmu širokej verejnosti o prírodné bohatstvo, kultúru a históriu Nitrianskeho kraja
– Príprava kvalitnej projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže
– Rozvoj potenciálu vidieckeho cestovného ruchu

Najnovšie články ──────────

Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2023
Oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 4.1
Dokumenty Zverejňované Harmonogram Výzvy IROP Výzvy PRV Výzvy OH Výzvy NSK Výzva MAS_008/4.1/03 Združenie...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 7.2
Dokumenty Zverejňované Harmonogram Výzvy IROP Výzvy PRV Výzvy OH Výzvy NSK Výzva MAS_008/7.2/06 Združenie...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 7.4
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
jarne_cistenie_tribca_2023
Jarné čistenie pohoria Tribeč
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v spolupráci iných organizácií Vás pozýva na jarné čistenie pohoria Tribeč.
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2023
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2023 -...
stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001...
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2023
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 23.01.2023 na základe rozhodnutia...
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-003...
Logo-LEADER
Oznámenie - Dodatok k Zmluve NSK-rozpočet 2022
Oznamujeme Vám, že dňa 05.01.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu...

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST