NSK – Podporený projekt

projekt - nsk

Dňa 29. apríla 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 932/2017 uzavretá dňa 28. apríla 2017 medzi Nitrianskym samosprávny krajom a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt spolupráce s názvom „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“, ktorého hlavnou aktivitou je príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže. 

Názov programu: Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev

Názov projektu: „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“

Výška dotácie: 7 600,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie možností vzájomnej spolupráce, prenos know – how a výmena skúseností partnerov Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a Miestna akčná skupina Biela Orava

Parciálne ciele projektu:
– Vytvorenie podmienok pre zvýšenie návštevnosti regiónu a záujmu širokej verejnosti o prírodné bohatstvo, kultúru a históriu Nitrianskeho kraja
– Príprava kvalitnej projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže
– Rozvoj potenciálu vidieckeho cestovného ruchu

Najnovšie články ──────────

stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001...
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2023
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 23.01.2023 na základe rozhodnutia...
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-003...
Logo-LEADER
Oznámenie - Dodatok k Zmluve NSK-rozpočet 2022
Oznamujeme Vám, že dňa 05.01.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu...
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002...
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2022
Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 7.2
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 4.1
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2022
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2022 -...
peticia
PETÍCIA - Zachráňme prístup LEADER na Slovensku
Zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov (Ministerstvo...

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST