PROJEKTY

Uskutočnené PROJEKTY, ktoré rozvíjajú
náš mikroregión

Aj naďalej pre Vás pripravujeme množstvo projektov, ktoré prispejú k budovaniu a  rozvoju tohto mikroregiónu. Neváhajte a pridajte sa k nám!

Interaktívne e-learningové kvízy

V rámci projektu národnej spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov” sme pre náš región pripravili 3 interaktívne e-learingové kvízy

Z Oponíc až na Tolštejn

Projekt spolupráce „Z Oponíc až na Tolštejn“ prebiehal od 1. januára 1012 do 6. júna 2013. V rámci realizácie projektu boli uskutočnené tieto aktivity.

Otvorenie náučných chodníkov

Otvorenie Náučného chodníka Solčany–Veľký Tribeč vybudovaného v rámci projektu národnej spolupráce

Projekt

Z Oponíc až na Tolštejn

Projekt spolupráce „Z Oponíc až na Tolštejn“ prebiehal od 1. januára 1012 do 6. júna 2013. V rámci realizácie projektu boli uskutočnené nasledovné aktivity.

Celý projekt sa zameral na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v oboch regiónoch, tvorba nových turistických ponúk, skvalitnenia propagácie území a posilnenia partnerstva v oboch regiónoch. 

Výstupy z projektu – propagačný materiál si môžete vyzdvihnúť v kancelárii združenia. 

NA STIAHNUTIE:  Turistický. průvodce sprievodca. Z Oponíc až na Tolštejn

Spoločný seminár „Tvorba turistických balíčkov regiónu – vytváranie produktu, cenotvorba, ponuka“  v termíne 3.-4.5.2012 v Ludaniciach,

Animačné podujatie Tolštejnské slávnosti v dňoch 25.-27.5.2012 v MAS Šluknovsko, Jiřetín pod Jedlovou,

• 10 nových balíčkov turistických produktov vo forme spoločného katalógu turistických produktov (5 balíčkov turistických produktov MR Svornosť + 5 balíčkov turistických produktov MAS Šluknovsko),

• spoločnej flash prezentácie regiónov,

• príprava propagačných materiálov turistických produktov – spoločný turistický sprievodca, spoločenská hra upozorňujúca na atraktivity regiónov, turistické mapy, drobné propagačné predmety – pečiatky,

Prezentácia turistických produktov na výstavách Agrokomplex v Nitre (23.-26.8.2012) a Země Živitelka v Českých Budějoviciach (30.8.-4.9.2012),

 „Stredovek na Oponickom hrade“ v termíne 28.-30.9.2012 v Oponiciach a v Súlovciach,

„Jak účinně propagovat turistický produkt – marketing turistických produktů“ v termíne 7.-10.11.2012 v Krásnej Lípě,

 IC Tolštejnského panství v MAS Šluknovsko,

Zriadenie turisticko-informačného centra v Oponiciach – získanie potrebných informácií ako vybudovať IC,

Záverečná konferencia projektu nadnárodnej spolupráce „Z Oponíc až na Tolštejn“ v termíne 8.-10.4.2013 v Oponiciach,

V rámci realizácie projektu boli uskutočnené dve koordinačné stretnutia, prvé v termíne 4.-5.4.2012 v Solčanoch a druhé v dňoch 4.-5.2.2013 vo Varnsdorfe.

O našom regióne sa dočítate na stranách: 

Chránená krajinná oblasť Ponitrie ............................... 15

Apponyiovská knižnica v Chateau Appony .......... 16

Oponický hrad ............................................................................. 17

Apponyiho múzeum v Oponiciach .............................. 18

Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Sádku.....19

Múzeum AS Puškina v Brodzanoch ............................. 20

Termálne kúpele Malé Bielice .......................................... 21

Architektonické skvosty v Nitrianskej Strede ......... 22

Mauzóleum rodiny Stummerovcov ............................... 23

Obecné múzeum v Dvoranoch nad Nitrou ............. 24

Kostol Všetkých svätých v Solčanoch ......................... 25

Kostol sv. Martina v Hrušovanoch ................................... 26

PÁČILI SA VÁM NAŠE PROJEKTY?
Neváhajte a pridajte sa k nám!

Projekt

Spoznávame krásy našich regiónov

Realizácia projektu spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov“.  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  predložilo Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť.

CIELE PROJEKTU: 

• rozvoj potenciálu vidieckeho cestovného ruchu
• nové príležitosti a rozšírenie ponuky trávenia voľného času
• vzájomná spolupráca a propagácia dvoch partnerských MAS
• zvýšenie záujmu obyvateľov aj návštevníkov o prírodné bohatstvo históriu regiónu
• budovanie ekologického povedomia a environmentálnej zodpovednosti

Realizácia náučného chodníka Drgoňova – Durcova dolina II. etapa – v rámci tejto aktivity sa doplnilo turistické značenie o smerovníky so smerovkami, zrekonštruovali sa dve existujúce drevené lávky a doplnili sa schody so zábradliami.

Doplnenie značenia existujúcich náučných chodníkov II.etapa – doplnili sa stĺpiky, smerovky a tabuľky na náučných chodníkoch Veľká Javorina, Poriadie-Rudník, Brestovec-Topolecká, Vrbovce-Chvojnica, Drviská.

3. Doplnenie značenia Kopaničiarskej ovocno-destilátovej cesty – doplnili sa stĺpiky, smerovky a smerovníky.

Malý historický okruh v meste Myjava – osadilo sa osem panelov s odborným textom, ktoré sprevádzajú návštevníkov aj obyvateľov históriou Myjavy.

Vytvorenie propagačného materiálu okruhu mestom Myjava – brožúra, ktorá bude k dispozícií pre návštevníkov okruhu.

Propagácia náučných chodníkov prostredníctvom Propagačného e-learningového kurzu – zhotovilo sa 7 náučných interaktívnych kvízov, ktoré sú dostupné na www.kopaniciarskyregion.sk. Kvízy boli vytvorené aj ako mobilné aplikácie pre mobilné telefóny s Androidom, dostupné na stiahnutie v obchode Google Play.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie Náučného chodníka Solčany – Veľký Tribeč vybudovaného v rámci projektu národnej spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov”. Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 1.septembra 2014 o 8,30 h za Kultúrnym domom v Solčanoch. Po otvorení sa po náučnom chodníku uskutoční výstup na Tribeč.

V rámci projektu národnej spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov” sme pripravili 3 interaktívne e-learingové kvízy, kde si môžete preveriť znalosti získané z prechádzok po novovybudovaných náučných chodníkoch.