Výberové konanie – Projektový manažér

Výberové konanie - ukončené 31.03.2021

Obsadenie pracovnej pozície Projektový manažér

Združenie mikroregiónu SVOROSŤ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií Projektový manažér. Bližie informácie sú uvedené tu:

Najnovšie články ──────────

stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001...
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002...
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-003...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 7.2
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 4.1
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2022
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2022 -...
peticia
PETÍCIA - Zachráňme prístup LEADER na Slovensku
Zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov (Ministerstvo...
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2022
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 28.01.2022 na základe rozhodnutia...
thinkstockphotos-470659047
Podpora podnikateľov
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ podporí projekty pre malých a stredných podnikateľov v celkovej výške...
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2021
Oznamujeme Vám, že dňa 24.08.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho...

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST