ZVEREJňOVANé

Uverejňovanie v profile

IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU:

Úradný názov: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Adresa: Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
Štatutárny zástupca: Mgr. Milan Gál
IČO: 36103942
DIČ: 2021603452
Kontaktná osoba: Sabína Kyselicová
Telefón: +421917306453
E-mail: info@mrsvornost.sk

ZMLUVY

NA STIAHNUTIE:

OBJEDNáVKY

NA STIAHNUTIE:

  •  

FAKTÚRY

NA STIAHNUTIE:

  •  

Verejné obstarávanie

Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 odsek 9 zákona ak ide o zákazku, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia ako 1 000 EUR bez DPH: