Združenie mikroregiónu

Svornosť

AKTUALITY

Výzva PRV 2023 – opatrenie 7.4

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Harmonogram výziev 2023 – aktualizácia

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2023 - verzia 5.1 (CLLD, opatrenia PRV)

Oznámenie – Zmluva NSK-rozpočet 2023

Oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1380/2023/OSČ (ďalej len „NSK“) uzatvorená…

Výzva PRV 2023 – opatrenie 4.1

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2023 – opatrenie 7.2

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2023 – opatrenie 7.4

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Jarné čistenie pohoria Tribeč

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v spolupráci iných organizácií Vás pozýva na jarné čistenie pohoria Tribeč.

Harmonogram výziev 2023

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2023 - verzia 5 (CLLD, opatrenia PRV)

Výzva IROP B2 – zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD…

Výzva NSK – Predkladanie projektových návrhov 2023

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 23.01.2023 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Výzvu na predkladanie projektových…

AK MÁTE VIAC OTÁZOK,
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Výzvy PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Programu Rozvoja Vidieka Slovenskej republiky
2014-2020

Výzvy IROP

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

Výzvy OH

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy na Odborných hodnotiteľov ŽoNFP programu rozvoja vidieka SR

Výzvy NSK

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja
2014-2020

zVEREJňOVANé

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje všetky dokumenty, výzvy, zmluvy... nájdete ich v sekcii zverejňované.

Harmonogram

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogramy

Spolupracujeme s partnermi