Združenie mikroregiónu

Svornosť

AKTUALITY

AGROKOMPLEX 2024

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Vás pozýva sa prezentovať na 49. ročníku Agrokomplexu v Nitre.

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás už po štrnástykrát pozýva zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny…

Výzva PRV 2024 – podopatrenie 7.2

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2024 – podopatrenie 4.1

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2023 – podopatrenie 7.4

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Harmonogram výziev 2024

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2024 - verzia 6 (CLLD, opatrenia PRV)

Výzva NSK – Predkladanie projektových návrhov 2024

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 12.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Výzvu na predkladanie projektových…

Výzva PRV 2024 – podopatrenie 7.5

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2024 – podopatrenie 7.2

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2024 – podopatrenie 4.1

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

AK MÁTE VIAC OTÁZOK,
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Výzvy PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Programu Rozvoja Vidieka Slovenskej republiky
2014-2020

Výzvy IROP

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

Výzvy OH

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy na Odborných hodnotiteľov ŽoNFP programu rozvoja vidieka SR

Výzvy NSK

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja
2014-2020

zVEREJňOVANé

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje všetky dokumenty, výzvy, zmluvy... nájdete ich v sekcii zverejňované.

Harmonogram

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogramy

Spolupracujeme s partnermi