Združenie mikroregiónu

Svornosť

AKTUALITY

Výzva IROP B2 – zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD…

Výzva IROP A1 – podpora podnikania a inovácií

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD…

Výzva IROP C1 – komunitné sociálne služby

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-003 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD…

Výzva PRV 2022 – opatrenie 7.2

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2022 – opatrenie 4.1

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Harmonogram výziev 2022

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2022 - verzia 4 (CLLD, opatrenia PRV)

Výzva NSK – Predkladanie projektových návrhov 2022

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 28.01.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Výzvu na predkladanie projektových…

Podpora podnikateľov

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ podporí projekty pre malých a stredných podnikateľov v celkovej výške 164 586 EUR. Malí a strední podnikatelia môžete získať…

Oznámenie – Zmluva NSK-rozpočet 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 24.08.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1985/2021 (ďalej len „NSK“) uzatvorená…

Výzvy na odborných hodnotiteľov 2021

Miestna akčná skupina Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) pre Program rozvoja…

AK MÁTE VIAC OTÁZOK,
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Výzvy PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Programu Rozvoja Vidieka Slovenskej republiky
2014-2020

Výzvy IROP

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

Výzvy OH

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy na Odborných hodnotiteľov ŽoNFP programu rozvoja vidieka SR

Výzvy NSK

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja
2014-2020

zVEREJňOVANé

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje všetky dokumenty, výzvy, zmluvy... nájdete ich v sekcii zverejňované.

Harmonogram

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogramy

Spolupracujeme s partnermi