Združenie mikroregiónu

Svornosť

AKTUALITY

Jarné čistenie pohoria Tribeč

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v spolupráci iných organizácií Vás pozýva na jarné čistenie pohoria Tribeč.

Harmonogram výziev 2023

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2023 - verzia 5 (CLLD, opatrenia PRV)

Výzva IROP B2 – zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD…

Výzva NSK – Predkladanie projektových návrhov 2023

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 23.01.2023 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Výzvu na predkladanie projektových…

Výzva IROP C1 – komunitné sociálne služby

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-003 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD…

Oznámenie – Dodatok k Zmluve NSK-rozpočet 2022

Oznamujeme Vám, že dňa 05.01.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2008/2022/OSČ…

Výzva IROP A1 – podpora podnikania a inovácií

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD…

Oznámenie – Zmluva NSK-rozpočet 2022

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2008/2022/OSČ (ďalej len „NSK“) uzatvorená…

Výzva PRV 2022 – opatrenie 7.2

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

Výzva PRV 2022 – opatrenie 4.1

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia…

AK MÁTE VIAC OTÁZOK,
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Výzvy PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Programu Rozvoja Vidieka Slovenskej republiky
2014-2020

Výzvy IROP

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

Výzvy OH

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy na Odborných hodnotiteľov ŽoNFP programu rozvoja vidieka SR

Výzvy NSK

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja
2014-2020

zVEREJňOVANé

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje všetky dokumenty, výzvy, zmluvy... nájdete ich v sekcii zverejňované.

Harmonogram

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogramy

Spolupracujeme s partnermi